ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1357786
Page Views 2471119
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเตือนใจ หนูแก้ว
ครูชำนาญการ

นางวราภรณ์ สัจจนกุล
ครูชำนาญการ

นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร
ครูชำนาญการ

นายวิชิต สกลธวุฒิ
ครูชำนาญการ