ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407183
Page Views 2582862
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเยาวนา สิทธิเชนทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจรินทร์ ศรีมณี
ครูชำนาญการ

นางยินดี หงษ์ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุลีพร แสงสุริยันต์
ครูชำนาญการ

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูชำนาญการพิเศษ