ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407197
Page Views 2582876
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอุไรวรรณ พยัคฆญาติ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบัณฑิต ย่องลั่น
ครูชำนาญการ

นางนวมน บุญช่วย
ครูชำนาญการ

นางบรรจง สุวรรณมณี
ครูชำนาญการ

นางศิริรักษ์ ราชนานนท์
ครูชำนาญการ

ว่าที่ รต.สถาพร ศรีประเสริฐ
ครู