ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407180
Page Views 2582859
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายอธิการ ทองเพ็ง
ช่างเทคนิคไฟฟ้า

นายชญตว์ หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางสาวขวัญนภา ทุมวัน
ครูผู้ช่วยห้องเรียน อนุบาล MEP 1

นางสาวพรชนก มากชูจิต
ครูผู้ช่วยห้องเรียน MEP 3

นางชลธิชา ยังมี
ครูผู้ช่วยห้องเรียน MEP 2

นางสาวปาณิสรา โต๊ะหวัง
ครูสอนคอมพิวเตอร์