ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 18/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1379336
Page Views 2530165
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวชุติกาญจน์ สะตะพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวลัยศรี ศรีระษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ เพชรจำรัส
ครูชำนาญการ

นางอัศนีย์ คุณากรเสถียร
ครูชำนาญการ

นางสุรีพร อินทฤทธิ์
ครูชำนาญการ