ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1357766
Page Views 2471097
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ

นางดรุณี เปียฉิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนริศา มีมงคล
ครูชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูชำนาญการ

นางเย็นใจ จันทระ
ครูชำนาญการ

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพลินพิศ สุวรรณเดโช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ