ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 18/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1379316
Page Views 2530145
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
งานวิชาการสายชั้น

นางดรุณี เปียฉิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนริศา มีมงคล
ครูชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูชำนาญการ

นางเย็นใจ จันทระ
ครูชำนาญการ

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพลินพิศ สุวรรณเดโช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ