ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407200
Page Views 2582879
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
รายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อเรียนรู้

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ารายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อเรียนรู้

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ เพชรจำรัส
ครูชำนาญการ

นางสุภัสสร มณีพงศ์
ครูชำนาญการ

นางพัชรียา ธานีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพลินพิศ สุวรรณเดโช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังศิกา จันทน์เสนะ
ครูชำนาญการ

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครูเชี่ยวชาญ

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูชำนาญการ