ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407217
Page Views 2582896
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสัมภาษณ์ คงสีพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิมพา บริสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายวิชิต สกลธวุฒิ
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางศุภาพิชญ์ ทองผ่อง
เลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี