ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1357761
Page Views 2471092
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ

นางมรกต ฉัตรจินดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสยมพร ปริญญาศิริ
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าเวรสวัสดิการ/หัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นางยินดี หงษ์ภักดี
หัวหน้าวิทยฐานะ/ห้วหน้าการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว/หัวหน้างานโรงเรียนสัมพันธ์

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ห้วหน้าระบบงานธุรการ/หัวหน้าการมาปฏิบัติราชการ/หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร