ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 18/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1379332
Page Views 2530161
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายอาคม อรุณรัตน์
ผู้บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ/หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ

นายประเสริฐ บัวศรี
หัวหน้างานอินเตอร์เน็ต/website

นายปิติพงษ์ ฉัตรรัตนเวช
ห้วหน้างานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี