ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1357790
Page Views 2471123
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ

นางพัชรียา ธานีรัตน์
ผู้บริหารกลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ/หัวหน้างานธุรการและเลขานุการ/หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทย์-คณิต

นางเตือนใจ หนูแก้ว
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program

นางทิพวรรณ์ สารพร
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร
หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

นางตระการตา เครือวัลย์
เลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ