ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 17/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 1296517
Page Views 2312850
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ชั้นป.4

นางนวมน บุญช่วย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวหน้าชั้นป.4

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 (วิทย์-คณิต)

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 4/2

นางวราภรณ์ สัจจนกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 4/3

นางรจนา เทพกร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางพรทิพย์ เพชรจำรัส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสุภัสสร มณีพงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 (MEP)

นางพัชรียา ธานีรัตน์
ครูพิเศษ

นางชุลีพร แสงสุริยันต์
ครูพิเศษ

ว่าที่ รต.สถาพร ศรีประเสริฐ
ครูพิเศษ

นายชัยยัณห์ ปิ่นแก้ว
ครูพิเศษ