ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407191
Page Views 2582870
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ชั้นป.1

นางบงกชธร วุฒิธิติธาดา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หัวหน้าชั้นป.1

นางมนทิพย์ พูลพิพัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปรียาพร นุ้ยสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุรีพร อินทฤทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวจิรา วุฒิพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจรินทร์ ศรีมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางเสาวนีย์ บุญหลง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางนริศา มีมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 (MEP)

นางบรรจง สุวรรณมณี
ครูพิเศษ

นางผ่องศรี สืบชนะ
ครูพิเศษ

นางวลัยศรี ศรีระษา
ครูพิเศษ

นางสาวสุนิษา กรีพันธุ์
ครูพิเศษ

นางสาวปัทมา แก้วเกาะสะบ้า
ครูพิเศษ

นางสาวพรพิลาศ วิจิต
ครูพิเศษ