ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407196
Page Views 2582875
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ชั้นอนุบาล

นางสิริมา อาจณรงค์
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย/ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 (MEP K2)
หัวหน้าชั้นอนุบาล

นางดรุณี เปียฉิม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 (SMT K1)

นางสาวกาญจนี เนาเนินทอง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

นางสาวอรพรรณ มณีพงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางสุนันต์ พิทักษ์วงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4

นางสุณิสา สว่างชูลอย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/5

นางละมัย ทองฤกษ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 (MEP K1)

นางนิภา ขวัญแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 (SMT K2)

นางสาวชญานันท์ ศิริบุญโญ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวฮาลีม๊ะ รอเกต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวนันท์สนัส แทนบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นางโชตินภา สุขศรีสังข์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

นางสาวอรวรรณ โต๊ะดุสน
ครูปฐมวัยอนุบาลปีที่ 1/1 (SMT K1)

นางสาวลลิตา อุราภิรมย์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 1/2

นางสาวเยาวลักษณ์ จิตจันทร์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 1/3

นางวริศรา สังข์ทอง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 1/4

นางสาวสุพิชชา สว่างชูลอย
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 1/5

นางสาวขวัญนภา ทุมขัน
ครูปฐมวัยอนุบาลปีที่ 1/6 (MEP K1)

นางสาวสายทิพย์ จันทร์สุวรรณ์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/1 (SMT K2)

นางสาวธิราวรรณ ทองละมุน
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวจิราภรณ์ อุดมศิลป์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/3

นางบุญล้อม ธรรมโชติ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/4

นางสาวรัชนี ซ้ายเซ้า
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/5

นางสาวมาซูรา อาแวสือนิ
ครูปฐมวัยอนุบาลปีที่ 2/6 (MEP K2)