ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407218
Page Views 2582897
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรียา ธานีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาคม อรุณรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูชำนาญการ

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูชำนาญการ

นางนงเยาว์ รัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผ่องศรี สืบชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ