ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407190
Page Views 2582869
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางเสาวภา สุวรรณโณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวิฑูรย์ รามณี
ครูชำนาญการ

นางจนัญญา จันทร์พัฒน์
ครูชำนาญการ

นางบงกชธร วุฒิธิติธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ

สมพร รัตนะ
ครูชำนาญการ

นางวัชรียา หงส์เจริญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ