ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407194
Page Views 2582873
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์
ครูชำนาญการ

นางสุณี สุวรรณขำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ บรรจงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนฤมล เอี่ยมวิจารณ์
ครูชำนาญการ

นางรจนา เทพกร
ครูชำนาญการ

นางวจิรา วุฒิพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูชำนาญการ

นางเพลินพิศ สุวรรณเดโช
ครูชำนาญการพิเศษ