ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407202
Page Views 2582881
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรวรรณ ชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังศิกา จันทน์เสนะ
ครูชำนาญการ

นางเสาวนีย์ บุญหลง
ครูชำนาญการ

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาคร ทองมาก
ครูชำนาญการ

นางสุจิรา สายอ๋อง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนริศา มีมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสริมศรี โสมพะโยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเย็นใจ จันทระ
ครูชำนาญการ

นางปรียาพร นุ้ยสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ