ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก ประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 104) 01 มิ.ย. 66
ประกาศ รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา ประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 301) 31 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่องประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 497) 23 พ.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก ประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 69) 19 พ.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา ประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 58) 19 พ.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา มณีบงกช ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 (อ่าน 13) 16 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 96) 08 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่องประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 532) 02 พ.ค. 66
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 128) 25 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 106) 20 เม.ย. 66
บัญชีรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 534) 31 มี.ค. 66
บัญชีรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 244) 30 มี.ค. 66
บัญชีรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 267) 30 มี.ค. 66
บัญชีรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 751) 30 มี.ค. 66
บัญชีรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 248) 30 มี.ค. 66
บัญชีรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 380) 30 มี.ค. 66
บัญชีรายชื่อนักเรียน ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 423) 30 มี.ค. 66
ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 155) 23 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องการประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (กรณีรับย้ายเพิ่มเติม) (อ่าน 2191) 21 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องการประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (กรณีรับย้ายเพิ่มเติม) (อ่าน 1515) 16 มี.ค. 66
นางสมทรง บูรณกุล ประธานมูลนิธิอนุบาลสงขลา ประชุมกรรมการเพื่อปรับและแก้ไขข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุบาลสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเกษม-สาโรช (อ่าน 47) 10 มี.ค. 66
ประกาศผลการจับฉลากนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 59) 04 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การจับฉลากแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 64) 27 ก.พ. 66
รับสมัครย้ายเข้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 845) 22 ก.พ. 66
ประกาศผลการจับฉลากนักเรียนและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 84) 21 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 54) 17 ก.พ. 66
เชิญชวน ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมอนุบาลสงขลา แฟมิลี่ แรลลี่ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มีนาคม 2566 (อ่าน 405) 15 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) และ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1392) 15 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเพชรมหาวชิราวุธ เพชร SMA, เพชร EGLและเพชร MP ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 69) 13 ก.พ. 66
ประกาศผลการประเมินความพร้อมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(SMT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 52) 13 ก.พ. 66
ประกาศผลการประเมินความพร้อมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(SMT) และ Mini English Program(MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 54) 13 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMT)และ Mini English Program(MEP) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1390) 10 ก.พ. 66
ห้องเรียนพิเศษ SMT โรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 107) 07 ก.พ. 66
สรุปการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 225) 04 ก.พ. 66
ใบแสดงความจำนงขอย้ายเข้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1609) 13 ม.ค. 66
แนวทางการรับย้ายนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 1801) 13 ม.ค. 66
ใบสมัครเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3017) 12 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 5363) 12 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) (อ่าน 238) 09 ม.ค. 66
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 นางชญานี ขัตติยะมาน (อ่าน 220) 06 ม.ค. 66
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 นางขวัญฤทัย ช่างสาร (อ่าน 271) 05 ม.ค. 66
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 นางอรวรรณ นามสกุล (อ่าน 356) 05 ม.ค. 66
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 นางกัญทิมา ทองเต็ม (อ่าน 195) 05 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 441) 26 ธ.ค. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 289) 13 ธ.ค. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 (ยินดี)66 (อ่าน 253) 13 ธ.ค. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 (ชนกนาถ)66 (อ่าน 253) 13 ธ.ค. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 (สมพร)66 (อ่าน 322) 13 ธ.ค. 65
Welcome to Anubansongkhla School เปิดมุมมองห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 123) 02 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 784) 24 พ.ย. 65