ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 37) 19 ม.ค. 66
ใบแสดงความจำนงขอย้ายเข้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 435) 13 ม.ค. 66
แนวทางการรับย้ายนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 470) 13 ม.ค. 66
ใบสมัครเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 930) 12 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1853) 12 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) (อ่าน 53) 09 ม.ค. 66
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 นางชญานี ขัตติยะมาน (อ่าน 55) 06 ม.ค. 66
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 นางขวัญฤทัย ช่างสาร (อ่าน 120) 05 ม.ค. 66
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 นางอรวรรณ นามสกุล (อ่าน 132) 05 ม.ค. 66
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 นางกัญทิมา ทองเต็ม (อ่าน 47) 05 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 246) 26 ธ.ค. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 125) 13 ธ.ค. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 (ยินดี)66 (อ่าน 107) 13 ธ.ค. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 (ชนกนาถ)66 (อ่าน 106) 13 ธ.ค. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 (สมพร)66 (อ่าน 123) 13 ธ.ค. 65
Welcome to Anubansongkhla School เปิดมุมมองห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 41) 02 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 493) 24 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 422) 15 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา มณีบงกช ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 31) 11 พ.ย. 65
รับสมัครคนขายกาแฟ (อ่าน 244) 01 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 188) 26 ต.ค. 65
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ คนสวน และคนทำความสะอาด (อ่าน 426) 11 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่องประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 502) 03 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลสงขลา มณีบงกช ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 848) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 717) 03 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 664) 03 พ.ค. 65
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (อ่าน 626) 28 เม.ย. 65