ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา ปี 63 (อ่าน 14) 08 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนรับย้ายเพิ่มเติมชั้นอนุบาลปีที่3-ประถมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 34) 08 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ขอเลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 298) 24 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการโรงเรียน (อ่าน 1529) 06 มี.ค. 63