ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 304) 01 พ.ค. 64
ประกาศจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 319) 01 พ.ค. 64
ประกาศจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 357) 01 พ.ค. 64
ประกาศจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 352) 01 พ.ค. 64
ประกาศจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 279) 01 พ.ค. 64
ประกาศจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 222) 01 พ.ค. 64
ประกาศจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 162) 01 พ.ค. 64
ประกาศการประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษากรณีรับย้ายเพิ่มเติมชั้นอ.3-ป.5ปีการศึกษา2564 (อ่าน 1857) 08 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการจับฉลากนักเรียน และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2 ปึการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 1353) 04 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 733) 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-5 (รับเพิ่มเติม) ปีการศึกษา2564 (อ่าน 1272) 30 มี.ค. 64
ประกาศ การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 (อ่าน 1638) 12 มี.ค. 64
ประกาศ การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ English Program (MEP) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 (อ่าน 985) 12 มี.ค. 64
ประกาศ การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 1039) 12 มี.ค. 64
ประกาศ การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ English Program (MEP) ชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 730) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเข้าห้องเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2929) 10 มี.ค. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อ่าน 1179) 09 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่องแผนการรับนักเรียนและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 2266) 24 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4998) 21 พ.ค. 63