ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จดหมายข่าว
โรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าร่วมการแข่งขัน "ฟุตบอลหลักเมืองคัพ" ณ สนามสงขลาวิทยามูลนิธิ (อ่าน 305) 21 มิ.ย. 62
รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 314) 21 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 309) 14 มิ.ย. 62
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT4 อบรมการใช้งาน IPAD (อ่าน 322) 22 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการศิลปชัย ผลกล้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนผ่านห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์โรงเรียน (อ่าน 294) 22 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการศิลปชัย ผลกล้า อบรมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ (อ่าน 299) 22 พ.ค. 62
กิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความห้องสมุดของฉันและกิจกรรมสิบสี่กุมภาวันร่วมใจรักการอ่าน (อ่าน 447) 05 มี.ค. 62
ผู้บริหารและคณะครู มอบเกียรติบัตรตอบแทนคุณความดี (อ่าน 366) 28 ก.พ. 62
อนุบาลสงขลาฟันรัน และ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (อ่าน 379) 27 ก.พ. 62
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 384) 27 ก.พ. 62
กิจกรรมการประกวดห้องเรียนสะอาด ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 341) 27 ก.พ. 62
ท่านนายอำเภอมาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 314) 13 ก.พ. 62
การอยู่ค่ายพักแรก ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 276) 17 ม.ค. 62
ปลูกฝังความดี ให้โอวาทนักเรียนตอนเช้า (อ่าน 267) 17 ม.ค. 62
Merry Chrismas (อ่าน 300) 26 ธ.ค. 61
คึกคักทั้งโรงเรียน "ตลาดนัดอนุบาล" (อ่าน 336) 26 ธ.ค. 61
โกอินเตอร์แล้ว นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา "ร้องเพลงภาษาต่างประเทศ" (อ่าน 285) 21 ธ.ค. 61
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ อนุบาลสงขลาฟันรัน และมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (อ่าน 478) 20 ธ.ค. 61
นักเรียนเฮ! ร่วมโครงการ "สนุกคิด สนุกทดลอง" ระดับชั้นปฐมวัย (อ่าน 224) 19 ธ.ค. 61
ดอกกุหลาบใบเตยมอบแด่คุณครู (อ่าน 295) 18 ธ.ค. 61
ฝ่ายบริหารร่วมกับปรึกษาการใช้สนามฟุตซอล (อ่าน 342) 14 พ.ย. 61
ประชุม/ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรเข้าใหม่ (อ่าน 350) 14 พ.ย. 61
โรงเรียนอนุบาลสงขลาร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม (อ่าน 303) 14 พ.ย. 61
Back to School (อ่าน 375) 06 พ.ย. 61
เกียรติยศ ศักดิ์ศรี 60 ปี ของครู ผู้ทรงคุณค่า (อ่าน 427) 03 ต.ค. 61
มอบเกียรติบัตรคัดลายมือ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 464) 03 ต.ค. 61
ผู้อำนวยการพบนักเรียน (อ่าน 379) 03 ต.ค. 61
อนุบาลสงขลาร่วมเททองหล่อพระประธานพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา (อ่าน 328) 03 ต.ค. 61