ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาคว (อ่าน 167) 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก (อ่าน 80) 29 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงชลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 79) 28 มี.ค. 62
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เลื่อนชั้นจากอนุบาล 3) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 776) 26 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกประเมินความพร้อมรับย้ายเข้าเรียนเพิ่มเติม อ.3-ป.5 ปี62 (อ่าน 1739) 25 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกรับการประเมินความพร้อมเพื่อย้ายเข (อ่าน 1849) 20 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 426) 14 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1286) 09 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปี (อ่าน 1190) 06 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา (อ่าน 3071) 02 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3377) 21 ก.พ. 62
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2162) 17 ม.ค. 62
การเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ชั้นป.3 (อ่าน 532) 27 มิ.ย. 61
การเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (อ่าน 510) 25 มิ.ย. 61
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1252) 13 พ.ค. 61