ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย(กลางวัน) (อ่าน 33) 26 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย(กลางวัน) (อ่าน 33) 25 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย(กลางวัน) (อ่าน 45) 21 ก.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคคลประกอบอาหารและคนทำความสะอาด (อ่าน 472) 31 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคคลประกอบอาหารและคนทำความสะอาด (อ่าน 438) 30 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคคลประกอบอาหารและคนทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 441) 26 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคคลประกอบอาหาร(คนครัว) และคนทำความสะอาด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 489) 15 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคคลประกอบอาหาร(คนครัว) และคนทำความสะอาด (อ่าน 492) 13 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP. ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 457) 13 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคคลประกอบอาหาร(คนครัว) และคนทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 438) 11 พ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลสงขลา มณีบงกช ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 464) 10 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างโรงเรียน ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 438) 09 พ.ค. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างโรงเรียน ตำแหน่งครูปฐมวัยและพี่เลี้ยงปฐมวัย (อ่าน 1008) 06 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 461) 03 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 428) 03 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูห้องเรียนMEP (อ่าน 1031) 28 เม.ย. 65
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (อ่าน 411) 28 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างโรงเรียน ตำแหน่งครูปฐมวัยและพี่เลี้ยงปฐมวัย (อ่าน 603) 27 เม.ย. 65
ประกาศห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 627) 11 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่งครูปฐมวัยและพี่เลี้ยงปฐมวัย (อ่าน 1357) 11 เม.ย. 65
ประกาศห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 558) 10 เม.ย. 65
ประกาศห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 527) 10 เม.ย. 65
ประกาศห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 579) 10 เม.ย. 65
ประกาศห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 724) 10 เม.ย. 65
ประกาศห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 566) 10 เม.ย. 65
ประกาศห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 489) 10 เม.ย. 65
ประกาศห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 497) 10 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (กรณีรับย้ายเพิ่มเติม) (อ่าน 1553) 03 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (กรณีรีบย้ายเพิ่มเติม) (อ่าน 976) 28 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการจับฉลากนักเรียน และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 4505) 21 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ปีการศึกษา2565 (อ่าน 4034) 18 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4536) 17 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4386) 17 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4921) 17 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4617) 17 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การประเมินความพร้อมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(SMT)และ Mini English Program(MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 6117) 14 ก.พ. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT/MEPประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 5548) 10 ก.พ. 65
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 6065) 22 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3775) 29 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่องสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 3627) 08 พ.ย. 64