ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 167) 31 ต.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัส (อ่าน 196) 25 ต.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง (อ่าน 566) 10 ต.ค. 60
ให้ความรู้เรื่องโรคมือเท้าปากเปื่อย (อ่าน 240) 19 ก.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนขับรถ (อ่าน 323) 16 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 407) 11 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงาน (อ่าน 619) 30 เม.ย. 60
ผลของรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถการคิดว (อ่าน 298) 21 มี.ค. 60
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถการค (อ่าน 232) 21 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ตามการรับนักเรียนเพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1187) 20 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การรับนักเรียนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1225) 13 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 แยกห้องเรียน (อ่าน 1262) 12 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1119) 12 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการ (อ่าน 1157) 09 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนดี ที่สมควรยกย่อง ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 926) 07 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 395) 06 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ชั้นป.4 (อ่าน 900) 24 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ชั้นป.1 (อ่าน 565) 24 ก.พ. 60
ผลการสอบประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาที่ 1 (อ่าน 450) 24 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ระดับอนุบาล 1 (อ่าน 825) 24 ก.พ. 60
ผลการสอบประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียน MEP ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 716) 24 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 730) 21 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ห้องเรียน MEP อนุบาล 1 ปีการศึกษา (อ่าน 1775) 17 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ห้องเรียน SMT อนุบาล 1 ปี (อ่าน 1332) 17 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ ห้องเรียนพิเศษ SMT ป.4 ปีการศึกษา 2 (อ่าน 1402) 17 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 353) 15 ก.พ. 60
อนุบาลสงขลา รับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2278) 26 ม.ค. 60