ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม (กลางวัน) (อ่าน 93) 01 ก.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูนาฏศิลป์ (อ่าน 172) 26 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูนาฏศิลป์ (อ่าน 285) 22 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูผู้สอนนาฏศิลป์ (อ่าน 300) 29 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การรับรายงานตัวและชำระค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 199) 21 พ.ค. 63
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา เปิดจำหน่าย ป้ายห้องเรียน,ชุดพละ,กระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การเรี (อ่าน 157) 21 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 281) 21 พ.ค. 63