ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษากรณีรับย้ายเพิ่มเติมชั้นอ.3-ป.5ปีการศึกษา2564 (อ่าน 1375) 08 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการจับฉลากนักเรียน และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2 ปึการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสงขลา (อ่าน 1145) 04 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 594) 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-5 (รับเพิ่มเติม) ปีการศึกษา2564 (อ่าน 1138) 30 มี.ค. 64
ประกาศ การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 (อ่าน 1495) 12 มี.ค. 64
ประกาศ การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ English Program (MEP) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 (อ่าน 877) 12 มี.ค. 64
ประกาศ การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 960) 12 มี.ค. 64
ประกาศ การประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ English Program (MEP) ชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 624) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเข้าห้องเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2772) 10 มี.ค. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อ่าน 1075) 09 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่องแผนการรับนักเรียนและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 2104) 24 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4749) 21 พ.ค. 63