ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พ (อ่าน 41) 24 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 45) 21 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูห้องเรียน (อ่าน 77) 17 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ (อ่าน 102) 17 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 146) 13 พ.ค. 61
ประกาศ รับสมัครรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 234) 07 พ.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูห้องเรียน MEP (อ่าน 111) 04 พ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 101) 30 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฐมวัย (อ่าน 83) 30 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างตัวแทนจัดหาครูชาวต่างชาติโครงการ Mini English Programด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 57) 30 เม.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทย พี่เลี้ยงปฐมวัย และคนทำความสะอาด (อ่าน 181) 26 เม.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย (อ่าน 95) 25 เม.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทย พี่เลี้ยงปฐมวัยและคนทำความสะอา (อ่าน 209) 20 เม.ย. 61
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูห้องเรียน MEP (อ่าน 335) 18 เม.ย. 61
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูปฐมวัย (อ่าน 182) 11 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประมูลขายสินค้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 104) 09 เม.ย. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 330) 05 เม.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 171) 02 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 528) 16 มี.ค. 61
แก้ไขหนังสือ ที่ ศธ 04145.163/ว155 (อ่าน 421) 16 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1245) 10 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1232) 05 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1900) 28 ก.พ. 61
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3657) 01 ก.พ. 61