ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 236) 24 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP (อ่าน 291) 15 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา มณีบงกช ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 8) 11 พ.ย. 65
รับสมัครคนขายกาแฟ (อ่าน 124) 01 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 101) 26 ต.ค. 65
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ คนสวน และคนทำความสะอาด (อ่าน 319) 11 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่องประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 398) 03 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลสงขลา มณีบงกช ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 760) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 638) 03 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 587) 03 พ.ค. 65
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (อ่าน 551) 28 เม.ย. 65