ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407211
Page Views 2582890
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปชัย ผลกล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ธันวาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม หนูประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายชอบ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536-2540
ชื่อ-นามสกุล : นางอารมณ์ ภัทรปกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527-2535
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญถนอม เขมะศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2495-2526