ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการศิลปชัย ผลกล้า เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,14:31   อ่าน 92 ครั้ง