ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - 6
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง(ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ)
1. เด็กชายณัฐภัทร แก้วทอง
2. เด็กชายปกป้อง สท้านวงศ์
3. เด็กชายภูวิชญ์ ชุ่มสนิท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข. ป.1 – ม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง
(ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 – 6 รางวัลเหรียญทอง

เรียนร่วม – ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 – 6 รางวัลเหรียญทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1 – 3 รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1 – 6 รางวัลเหรียญเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 – 3 รางวัลเหรียญเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1 – 6 รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1 – 6 รางวัลเหรียญทองแดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 – 6 รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4 – 6 รางวัลเข้าร่วม
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560,07:55   อ่าน 997 ครั้ง