ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407181
Page Views 2582860
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลสงขลาร่วมต้อนรับการอัญเชิญไฟพระฤกษ์ พร้อมขบวนวิ่งไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้ง
( จำนวน 42 รูป / ดู 151 ครั้ง )
โรงเรียนอนุบาลสงขลามอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดจันทร์
( จำนวน 30 รูป / ดู 115 ครั้ง )
พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 26 รูป / ดู 219 ครั้ง )
กิจกรรมทำพานไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 55 รูป / ดู 443 ครั้ง )
ประชุมประธานห้องเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
( จำนวน 11 รูป / ดู 78 ครั้ง )
กิจกรรมรับน้อง ห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 37 รูป / ดู 199 ครั้ง )
การอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระบบ ICT ในการยกระดับการพัฒนาผู้เรียน
( จำนวน 12 รูป / ดู 44 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่าย MEP
( จำนวน 22 รูป / ดู 76 ครั้ง )
อบรมการใช้ ipad เบื้องต้น ห้องเรียนพิเศษ SMT4 และ MEP4
( จำนวน 15 รูป / ดู 68 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบเอกสารการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปัการศึกษา 2559
( จำนวน 60 รูป / ดู 950 ครั้ง )
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสำเร็จ
( จำนวน 47 รูป / ดู 490 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 277 ครั้ง )