ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 21/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1333750
Page Views 2421226
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม

จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อเข้าศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 34 รูป / ดู 463 ครั้ง )
ประชุมเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( จำนวน 21 รูป / ดู 132 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตร คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 24 รูป / ดู 179 ครั้ง )
ประกวดความสะอาดห้องเรียนของโครงการวิถีประชาธิปไตย
( จำนวน 15 รูป / ดู 120 ครั้ง )
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 57 รูป / ดู 232 ครั้ง )
นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัล โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์TEDET59
( จำนวน 8 รูป / ดู 169 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
( จำนวน 157 รูป / ดู 1229 ครั้ง )
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 7-8 กุมภาพันธ์
( จำนวน 317 รูป / ดู 2434 ครั้ง )
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 83 ครั้ง )
ผู้บริหารมอบของที่ระลึกให้ตำรวจจราจร เพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 110 ครั้ง )
คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
( จำนวน 47 รูป / ดู 305 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2560
( จำนวน 42 รูป / ดู 386 ครั้ง )