ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1357778
Page Views 2471109
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบเอกสารการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปัการศึกษา 2559
( จำนวน 60 รูป / ดู 560 ครั้ง )
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสำเร็จ
( จำนวน 47 รูป / ดู 256 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 136 ครั้ง )
จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อเข้าศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 34 รูป / ดู 605 ครั้ง )
ประชุมเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( จำนวน 21 รูป / ดู 190 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตร คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 24 รูป / ดู 281 ครั้ง )
ประกวดความสะอาดห้องเรียนของโครงการวิถีประชาธิปไตย
( จำนวน 15 รูป / ดู 200 ครั้ง )
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 57 รูป / ดู 376 ครั้ง )
นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัล โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์TEDET59
( จำนวน 8 รูป / ดู 191 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
( จำนวน 157 รูป / ดู 1462 ครั้ง )
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 7-8 กุมภาพันธ์
( จำนวน 317 รูป / ดู 2673 ครั้ง )
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 100 ครั้ง )