ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 17/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 1296506
Page Views 2312839
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
( จำนวน 157 รูป / ดู 379 ครั้ง )
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 7-8 กุมภาพันธ์
( จำนวน 317 รูป / ดู 1266 ครั้ง )
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 48 ครั้ง )
ผู้บริหารมอบของที่ระลึกให้ตำรวจจราจร เพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 49 ครั้ง )
คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
( จำนวน 47 รูป / ดู 245 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2560
( จำนวน 42 รูป / ดู 295 ครั้ง )
ผู้บริหาร มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่ง STEM2016และนักเรียนที่มีความความพิเศษ
( จำนวน 11 รูป / ดู 194 ครั้ง )
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ SMT-K1
( จำนวน 42 รูป / ดู 344 ครั้ง )
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
( จำนวน 109 รูป / ดู 696 ครั้ง )
โรงเรียนอนุบาลสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ทุ่งเลยเทย
( จำนวน 74 รูป / ดู 362 ครั้ง )
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน
( จำนวน 72 รูป / ดู 640 ครั้ง )
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 22 รูป / ดู 390 ครั้ง )