ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 18/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1379331
Page Views 2530160
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบเอกสารการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปัการศึกษา 2559
( จำนวน 60 รูป / ดู 813 ครั้ง )
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสำเร็จ
( จำนวน 47 รูป / ดู 418 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 238 ครั้ง )
จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อเข้าศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 34 รูป / ดู 763 ครั้ง )
ประชุมเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( จำนวน 21 รูป / ดู 232 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตร คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 24 รูป / ดู 397 ครั้ง )
ประกวดความสะอาดห้องเรียนของโครงการวิถีประชาธิปไตย
( จำนวน 15 รูป / ดู 261 ครั้ง )
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 57 รูป / ดู 505 ครั้ง )
นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัล โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์TEDET59
( จำนวน 8 รูป / ดู 211 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
( จำนวน 157 รูป / ดู 1857 ครั้ง )
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 7-8 กุมภาพันธ์
( จำนวน 317 รูป / ดู 2887 ครั้ง )
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 118 ครั้ง )