ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1357772
Page Views 2471103
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ

นายศิลปชัย ผลกล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอนุรักษ์ ร่มสกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสัมภาษณ์ คงสีพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเชาวลิต หนูนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางมรกต ฉัตรจินดา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล