ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1357788
Page Views 2471121
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังสถานที่ตั้งโรงเรียนและอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงเรียนอนุบาลสงขลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..